Christoffer_Lehre_PRINT-2017.jpg
@jonathanekstrom-9439.jpg
ùyvind_Ganesh_Eknes_Print-IMG_9165.jpg
ùyvind_Ganesh_Eknes_Print-IMG_0931.jpg
Christoffer_Lehre_WEB-7851fix.jpg
Christoffer_Lehre_PRINT-2017.jpg

Ung Landsmøte LLB


Ung Landsmøte

- og det som skjer backstage...

SCROLL DOWN

Ung Landsmøte LLB


Ung Landsmøte

- og det som skjer backstage...

Ung Landsmøte + AV-teknikk

Ung Landsmøte (UL) er en kristen ungdomsfestival med røtter tilbake til 1948. Hver sommer samles rundt 3000 unge til møter, konserter, aktiviteter og seminarer. Sentralt i festivalen står de nærmere 20 møtene i arenaen, hvor deltakerne samles om lovsang og forkynnelse.

Siden 2000 har et bevisst fokus på AV-teknikk vært med på å utvikle UL til en av Norge største ungdomsfestivaler. Gjennom disse årene har vi som jobber backstage gjort oss mange erfaringer. På disse sidene vil vi fortelle litt om hva vi har lært og hvordan vi tenker AV-teknikk i dag. Vi håper at våre erfaringer kan være til inspirasjon for andre som jobber med lyd, lys og bilde i lignende sammenhenger.

@jonathanekstrom-9439.jpg

Filosofien


Tanken bak

Filosofien


Tanken bak

 

Filosofien i et nøtteskall

AV-teknikken på UL kunne ikke blitt til over natten. Vi begynte i det små, med lave budsjetter, hjemmesnekra utstyr, og en stor gjeng med frivillige ungdommer. Og langt på vei er det fortsatt der vi er, bare på et litt høyere nivå. Her ligger kanskje noe av oppskriften? Om en skal destillere det hele ned til tre ord kan det bli disse:

Eierskap  -  TIDLØSHET  -  Transparens

Avanserte ord, derfor følger en forklaring nedenfor. Det er viktig å presisere at vår måte å tenke på langt i fra er noen fasit, og at det finnes mange andre gode måter å gjøre ting på. Men for UL sitt crew har denne filosofien vist seg å fungere godt over tid. Og la det også være sagt, vi klarer ikke alltid å følge våre egne målsetninger. Men med en kombinasjon av bønn, tro på formålet med UL, og hardt arbeid humper vi videre. :)

 
ùyvind_Ganesh_Eknes_Print-IMG_9165.jpg

Eierskap


Eierskap

(subst.) Eksklusiv rett til eiendom

Eierskap


Eierskap

(subst.) Eksklusiv rett til eiendom

Å strekke seg lenger

Om vi som ledere skulle bjeffet ordrer hit og dit og bedt alle om å gjøre som vi ville hadde vi ikke kommet langt. Vi ønsker at både profesjonelle og frivillige skal oppleve at vi sammen er med og bidrar til noe utenom det vanlige, noe ekstraordinært. Ofte betyr det at hver enkelt av oss må bry seg litt ekstra om detaljene. Det krever gjerne at vi må strekke oss etter å gjøre oppgaven vår bedre, noe som kan koste krefter. Men når en opplever at den ekstra innsatsen bidrar til å forbedre resultatet, tror vi at det styrker eierskapet vårt til produktet vi leverer, det blir mer "mitt". Derfor verdsetter vi hver enkelt sitt bidrag, og oppfordrer hverandre til å strekke seg enda lenger, sammen.

ùyvind_Ganesh_Eknes_Print-IMG_0931.jpg

Tidløshet


TidløsHET

(subst.) Noe evigvarende

Tidløshet


TidløsHET

(subst.) Noe evigvarende

Skynde seg sakte

Med så mange dedikerte, tålmodige og trofaste mennesker i crewet har vi muligheten til å jobbe langsiktig. Samtidig har vi tro på å gjøre små forbedringer over tid. Skulle vi "finne opp kruttet på nytt" hvert år for å lage noe nytt og kult, ville en stor del av erfaringen fra forrige års løsninger være ubrukelige. Av ulike grunner, inkludert både budsjetter og bevisste valg, følger vi sjelden siste trend. Vi mener det ligger stor verdi i å ta med oss våre tradisjoner og erfaringer inn i framtiden. Vi tror tidløsheten og kvaliteten oppstår når vi bygger nye løsninger og forbedringer på det som allerede fungerer. Vi mener ikke at alle bør gjøre det på denne måten, men for en festival som har røtter tilbake til midten av 1900-tallet tror vi det er midt i blinken!

Christoffer_Lehre_WEB-7851fix.jpg

Transparens


Transparens

(subst.) Gjennomsiktighet

Transparens


Transparens

(subst.) Gjennomsiktighet

Balansere virkemidlene

Transparens kan være et vanskelig begrep og en enda vanskeligere målsetning. Gjennomsiktighet handler for vår del om å legge til minst mulig "støy" når vi videreformidler det som skjer på scenen. Det sier seg selv at vi skal prøve å unngå akustisk feedback, lyskastere som lever sitt eget liv, eller et lerret som er uleselig på grunn av spillys. Men hvordan legger vi oss på lydnivå, og hvor intenst lar vi det bevegelige lyset og animasjonen på led-skjermene interagere med musikken? Og hvorfor? Vi er opptatt av å ta bevisste valg på hvordan vi balanserer de ulike virkemidlene. Mennesker er forskjellige, vi kan ikke gjøre alle fornøyde med alt, men vi kan prøve! I praksis betyr det å finne et felles beste, gjennom dynamisk variasjon, slik at alle forhåpentligvis blir fornøyd med noe.